dielo.eu-predajna-galeria
spevňovanie, fixovanie, petrifikacia, rentoaláž /nažehľovanie na nové plátno/, výmena klínových rámov restaurovanie-nastenne-malby-fresky restaurovanie-sochy-reliefy restaurovanie-soch restaurovanie-obrazov-a-ramov-umelecko-remeselne-prace-umelecka-dielna restaurovanie-obrazov restaurovanie-nastennych-malieb

navštívte predajnú galériu DIELO.eu

vstup do galérie predaj umeleckej tvorby súčasných slovenských autorov reštaurovanie-starožitností, Nájdu sa ale aj zberateľsky významné predmety z rôznych odborov výtvarného umenia, umeleckých remesiel a priemyselného dizajnu, ktoré sa už dlhšiu dobu nevyrábajú ani nepouživajú, a sú teda pomerne vzácne. Obvykle bývajú zhoto reštaurovanie-starožitností, Nájdu sa ale aj zberateľsky významné predmety z rôznych odborov výtvarného umenia, umeleckých remesiel a priemyselného dizajnu, ktoré sa už dlhšiu dobu nevyrábajú ani nepouživajú, a sú teda pomerne vzácne. Obvykle bývajú zhoto reštaurovanie-starožitností, Nájdu sa ale aj zberateľsky významné predmety z rôznych odborov výtvarného umenia, umeleckých remesiel a priemyselného dizajnu, ktoré sa už dlhšiu dobu nevyrábajú ani nepouživajú, a sú teda pomerne vzácne. Obvykle bývajú zhoto restaurovanie-obrazov-a-ramov, Čistenie, odstraňovanie starých stmavnutých lakov a premalieb. Rentoaláž - nažehľovanie na nové plátno, napínanie plátna na nové podrámy, tmelenie, retušovanie, lakovanie. Reštaurovanie rámov, petrifikácia, ošetrenie proti h restaurovanie-obrazov-a-ramov, Čistenie, odstraňovanie starých stmavnutých lakov a premalieb. Rentoaláž - nažehľovanie na nové plátno, napínanie plátna na nové podrámy, tmelenie, retušovanie, lakovanie. Reštaurovanie rámov, petrifikácia, ošetrenie proti h restaurovanie-obrazov-a-ramov, Čistenie, odstraňovanie starých stmavnutých lakov a premalieb. Rentoaláž - nažehľovanie na nové plátno, napínanie plátna na nové podrámy, tmelenie, retušovanie, lakovanie. Reštaurovanie rámov, petrifikácia, ošetrenie proti h restaurovanie-oltarnej-archtektury restaurovanie-oltarnej-archtektury restaurovanie-oltarnej-archtektury pozlacovanie-restauratorska-dielna, pozlacovanie 24 karátovým plátkovým zlatom, striebrom, ale aj imitáciami plátkových kovov. Sochy, obrazové rámy, ikony, starožitnosti pozlacovanie-restauratorska-dielna, pozlacovanie 24 karátovým plátkovým zlatom, striebrom, ale aj imitáciami plátkových kovov. Sochy, obrazové rámy, ikony, starožitnosti pozlacovanie-restauratorska-dielna, pozlacovanie 24 karátovým plátkovým zlatom, striebrom, ale aj imitáciami plátkových kovov. Sochy, obrazové rámy, ikony, starožitnosti polychromovanie-restauratorska-dielna, Úlohou polychromie je zvýraznenie a zvýšenie estetického pôsobenia daného predmetu. Jedná sa obvykle o rôznofarebné dotvorenie drevených, kamenných alebo štukových sôch, prípadne aj o pokrývanie väčších plôch farbou polychromovanie-restauratorska-dielna, Úlohou polychromie je zvýraznenie a zvýšenie estetického pôsobenia daného predmetu. Jedná sa obvykle o rôznofarebné dotvorenie drevených, kamenných alebo štukových sôch, prípadne aj o pokrývanie väčších plôch farbou polychromovanie-restauratorska-dielna, Úlohou polychromie je zvýraznenie a zvýšenie estetického pôsobenia daného predmetu. Jedná sa obvykle o rôznofarebné dotvorenie drevených, kamenných alebo štukových sôch, prípadne aj o pokrývanie väčších plôch farbou restaurovanie-nastenna-malba, Spevňovanie, zabezpečenie uvoľnenej omietky, čistenie, odsoľovanie, odstraňovanie zákalu a premalieb, fixovanie zvetraného, spráškovateného povrchu maľby, tmelenie poškodeného povrchu, trhlín a trhliniek, dopĺňanie a retušova restaurovanie-nastenna-malba, Spevňovanie, zabezpečenie uvoľnenej omietky, čistenie, odsoľovanie, odstraňovanie zákalu a premalieb, fixovanie zvetraného, spráškovateného povrchu maľby, tmelenie poškodeného povrchu, trhlín a trhliniek, dopĺňanie a retušova restaurovanie-nastenna-malba, Spevňovanie, zabezpečenie uvoľnenej omietky, čistenie, odsoľovanie, odstraňovanie zákalu a premalieb, fixovanie zvetraného, spráškovateného povrchu maľby, tmelenie poškodeného povrchu, trhlín a trhliniek, dopĺňanie a retušova Cieľom reštaurovania je čo najväčšie zamedzenie hmotného úpadku diela a sprístupnenie jeho duchovnej, obsahovej hodnoty, a to pri najvyššej miere rešpektovania pôvodnosti a fyzikálnej, historickej a estetickej celistvosti hmotnej podstaty i výtvarnej form

Reštaurovanie

sochy-restaurovanie-konzervovanie, Cieľom reštaurovania je snaha o čo  najväčšie zachovanie originálnych vrstiev pôvodnej polychrómie s tvarným scelením diela cestou doplnenia chýbajúcich častí so zachovanými plochami sochy-restaurovanie-konzervovanie, Cieľom reštaurovania je snaha o čo  najväčšie zachovanie originálnych vrstiev pôvodnej polychrómie s tvarným scelením diela cestou doplnenia chýbajúcich častí so zachovanými plochami sochy-restaurovanie-konzervovanie, Cieľom reštaurovania je snaha o čo  najväčšie zachovanie originálnych vrstiev pôvodnej polychrómie s tvarným scelením diela cestou doplnenia chýbajúcich častí so zachovanými plochami

Galéria

restaurovanie-mozaiky-umelecke-remesla, Reštaurovanie mozaiky na Dome smútku Prešov - Šváby. Vzhľadom na nevhodne použitý materiál v našich zemepisných šírkach, nedostatočná mrazuvzdornosť mozaiky zapríčinila jej značné poškodenie. Keramické jadro absorbo restaurovanie-mozaiky-umelecke-remesla, Reštaurovanie mozaiky na Dome smútku Prešov - Šváby. Vzhľadom na nevhodne použitý materiál v našich zemepisných šírkach, nedostatočná mrazuvzdornosť mozaiky zapríčinila jej značné poškodenie. Keramické jadro absorbo restaurovanie-mozaiky-umelecke-remesla, Reštaurovanie mozaiky na Dome smútku Prešov - Šváby. Vzhľadom na nevhodne použitý materiál v našich zemepisných šírkach, nedostatočná mrazuvzdornosť mozaiky zapríčinila jej značné poškodenie. Keramické jadro absorbo
© 2020 umelecká dielňa.sk
www.facebook.com/restaurovanie.org/
mgr. miroslav pribiš cemjata 20 08001 prešov
umelecko-remeselná dielňa reštaurovanie nástenných malieb reštaurovanie sôch +421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
Reštaurovanie obrazov Reštaurovanie obrazov na plátne, dreve a iných podložkách
Reštaurovanie sôch Reštaurovanie drevených, polychromovaných a pozlátených sôch a reliéfov
Reštaurovanie nástenných malieb Reštaurovanie a konzervovanie nástenných malieb a štukovej výzdoby
Reštaurovanie oltárnej architektúry Renovácia a konzervovanie oltárov, polychromovanie, pozalcovanie
Umelecké diela, historické pamiatky a starožitnosti podliehajú jednak pôsobeniu času a prírodných vplyvov, tak aj ľudským zásahom, ktoré ich chceli neodborne opraviť alebo zdokonaliť. Činnosť reštaurátora začína dôkladným prieskumom diela na základe ktoré

Reštaurátor

čistenie, odstraňovanie depozitov, nepôvodných vrstiev, sekundárnych premalieb, stmavnutých lakov dorezávka, tmelenie, retušovanie, lakovanie, konzervovanie, reštaurovanie rámov, pozlacovanie spevňovanie, fixovanie, petrifikacia, rentoaláž /nažehľovanie na nové plátno/, výmena klínových rámov čistenie, odstraňovanie depozitov, nepôvodných vrstiev, sekundárnych premalieb, stmavnutých lakov dorezávka, tmelenie, retušovanie, lakovanie, konzervovanie, reštaurovanie rámov, pozlacovanie reštaurovanie obrazov
dielo.eu-predajna-galeria

predajná galéria DIELO.eu

predaj umeleckej tvorby súčasných autorov  a sprostredkovaniepredaja diel z domácich zbierok
reštaurovanie-starožitností

Reštaurovanie

starožitností

restaurovanie-obrazov-a-ramov

Reštaurovanie

obrazov a rámov

restaurovanie-oltarnej-architektury-maly-saris restaurovanie-oltarnej-architektury-maly-saris restaurovanie-oltarnej-architektury-maly-saris pozlacovanie-restauratorka-dielna

Pozlacovanie

sochy, rámy, ikony…

polychromovanie-restauratorska-dielna polychromovanie-restauratorska-dielna

Polychromovanie

sochy, starožitnosti

restaurovanie-nastenna-malba

Reštaurovanie

nástenných malieb

restaurovanie-sochy-reliefy restaurovanie-sochy-reliefy restaurovanie-sochy-reliefy
www.facebook.com/restaurovanie.org/ reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
© 2020 umeleckádielňa.sk restaurovanie-mozaiky-dom-smutku-svaby-presov restaurovanie-mozaiky-dom-smutku-svaby-presov restaurovanie-mozaiky-dom-smutku-svaby-presov
Reštaurovanie obrazov Reštaurovanie obrazov na plátne, dreve a iných podložkách, reštaurovanie rámov
Reštaurovanie sôch Reštaurovanie drevených, polychromovaných a pozlátených sôch a reliéfov
Reštaurovanie nástenných malieb Obnova nástenných malieb a štukovej výzdoby
Reštaurovanie oltárnej architektúry Renovácia a konzervovanie oltárov, polychromovanie, pozalcovanie
spevňovanie, fixovanie, petrifikacia, rentoaláž /nažehľovanie na nové plátno/, výmena klínových rámov restaurovanie-nastenne-malby-fresky restaurovanie-sochy-reliefy restaurovanie-soch restaurovanie-obrazov-a-ramov-umelecko-remeselne-prace-umelecka-dielna restaurovanie-obrazov restaurovanie-nastennych-malieb vstup do galérie Cieľom reštaurovania je čo najväčšie zamedzenie hmotného úpadku diela a sprístupnenie jeho duchovnej, obsahovej hodnoty, a to pri najvyššej miere rešpektovania pôvodnosti a fyzikálnej, historickej a estetickej celistvosti hmotnej podstaty i výtvarnej form

Reštaurovanie

Galéria

Umelecké diela, historické pamiatky a starožitnosti podliehajú jednak pôsobeniu času a prírodných vplyvov, tak aj ľudským zásahom, ktoré ich chceli neodborne opraviť alebo zdokonaliť. Činnosť reštaurátora začína dôkladným prieskumom diela na základe ktoré

Reštaurátor

čistenie, odstraňovanie depozitov, nepôvodných vrstiev, sekundárnych premalieb, stmavnutých lakov spevňovanie, fixovanie, petrifikacia, rentoaláž /nažehľovanie na nové plátno/, výmena klínových rámov čistenie, odstraňovanie depozitov, nepôvodných vrstiev, sekundárnych premalieb, stmavnutých lakov dorezávka, tmelenie, retušovanie, lakovanie, konzervovanie, reštaurovanie rámov, pozlacovanie umelecko-remeselná dielňa

Reštaurovanie umeleckých diel

dielo.eu-predajna-galeria

predajná galéria DIELO.eu

predaj umeleckej tvorby súčasných  slovenských autorov
reštaurovanie-starožitností

Reštaurovanie

starožitností

restaurovanie-obrazov-a-ramov

Reštaurovanie

obrazov a rámov

restaurovanie-oltarnej-architektury restaurovanie-oltarnej-architektury restaurovanie-oltarnej-architektury pozlacovanie-restauratorka-dielna pozlacovanie-restauratorka-dielna

Pozlacovanie

sochy, rámy, ikony…

polychromovanie-restauratorska-dielna polychromovanie-restauratorska-dielna

Polychromovanie

sochy, starožitnosti

restaurovanie-nastenna-malba

Reštaurovanie

nástenných malieb

restaurovanie-sochy-reliefy restaurovanie-sochy-reliefy restaurovanie-sochy-reliefy restaurovanie-mozaiky-dom-smutku-svaby-presov restaurovanie-mozaiky-dom-smutku-svaby-presov restaurovanie-mozaiky-dom-smutku-svaby-presov
Reštaurovanie obrazov Reštaurovanie obrazov na plátne, dreve a iných podložkách
Reštaurovanie sôch Reštaurovanie drevených, polychromovaných a pozlátených sôch a reliéfov
Reštaurovanie nástenných malieb Reštaurovanie a konzervovanie nástenných malieb a štukovej výzdoby
Reštaurovanie oltárnej architektúry Renovácia a konzervovanie oltárov, polychromovanie, pozalcovanie
spevňovanie, fixovanie, petrifikacia, rentoaláž /nažehľovanie na nové plátno/, výmena klínových rámov restaurovanie-nastenne-malby-fresky restaurovanie-sochy-reliefy restaurovanie-soch restaurovanie-obrazov-a-ramov-umelecko-remeselne-prace-umelecka-dielna restaurovanie-obrazov restaurovanie-nastennych-malieb Cieľom reštaurovania je čo najväčšie zamedzenie hmotného úpadku diela a sprístupnenie jeho duchovnej, obsahovej hodnoty, a to pri najvyššej miere rešpektovania pôvodnosti a fyzikálnej, historickej a estetickej celistvosti hmotnej podstaty i výtvarnej form

Reštaurovanie

Galéria

Umelecké diela, historické pamiatky a starožitnosti podliehajú jednak pôsobeniu času a prírodných vplyvov, tak aj ľudským zásahom, ktoré ich chceli neodborne opraviť alebo zdokonaliť. Činnosť reštaurátora začína dôkladným prieskumom diela na základe ktoré

Reštaurátor

čistenie, odstraňovanie depozitov, nepôvodných vrstiev, sekundárnych premalieb, stmavnutých lakov dorezávka, tmelenie, retušovanie, lakovanie, konzervovanie, reštaurovanie rámov, pozlacovanie spevňovanie, fixovanie, petrifikacia, rentoaláž /nažehľovanie na nové plátno/, výmena klínových rámov čistenie, odstraňovanie depozitov, nepôvodných vrstiev, sekundárnych premalieb, stmavnutých lakov dorezávka, tmelenie, retušovanie, lakovanie, konzervovanie, reštaurovanie rámov, pozlacovanie
www.facebook.com/restaurovanie.org/
mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov
reštaurovanie obrazov restaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb +421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
© 2020 umeleckádielňa.sk umelecko-remeselná dielňa vstup do galérie

Reštaurovanie umeleckých diel

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat